ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-022-9200 ถึง 2

โครงการปัจจุบัน

ร่วมช่วยเหลือแบบไหนได้บ้าง ?

ทุกโครงการที่เปิดระดมทุน และขอรับอาสาสมัครเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากการลงพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่การดำเนินการของมูลนิธิฯ
มีการประเมินและทำรายงานปัญหาที่ต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่พื้นที่ของมูลนิธิฯ ที่ทำงานร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในท้องที่
จนเกิดมาเป็นโครงการซึ่งท่านสามารถเลือกความประสงค์ในการบริจาค สนับสนุน และช่วยเหลือได้ ดังนี้

ร่วมบริจาค

ร่วมบริจาคเป็นเงินในโครงการต่างๆ ที่ท่านสนใจ หรือต้องการให้ความช่วยเหลือ เมื่อโครงการได้รับเงิน ระดมทุนครบตามเป้าหมาย มูลนิธิฯ จะนำเงิน ไปพัฒนาหรือช่วยเหลือโครงการนั้นๆ

ร่วมลงแรง

อาสาลงแรงในโครงการต่างๆ ที่เปิดให้ ร่วมลงแรงอาสา เมื่อโครงการได้จำนวน อาสาสมัครครบตามเป้าหมายล้วเราจะเดินหน้า ไปช่วยกันทำโครงการให้สำเร็จ

ร่วมแบ่งปัน

ท่านสามารถร่วมลงชื่อเป็นอาสาสมัคร สำหรับโครงการที่จะเปิดในอนาคต

เสียงจากผู้ให้้

ร่วมกันบริจาคเข้าโครงการต่าง ๆ โครงการต่าง ๆ จำเป้นต้องการเงินช่วยเหลือ จากท่าน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในโครงการ

ร่วมอาสา

ท่านสามารถร่วมลงชื่อเป็นอาสาสมัครสำหรับโครงการ
ที่จะเปิดในอนาคต

โครงการแนะนำ

ซ่อมแซมประปาภูเขาจากน้ำป่าทำลายให้โรงเรียนแม่เงา

น้ำป่าไหลหลากเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ได้ทำลายระบบน้ำประปาภูเขา ของโรงเรียนแม่เงา...

เป้าหมาย : 20,922 บาท
  • เหลืออีก : 22 วัน
  • ร่วมแรง : 12/20 คน

ซ่อมแซมประปาภูเขาจากน้ำป่าทำลายให้โรงเรียนแม่เงา

น้ำป่าไหลหลากเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ได้ทำลายระบบน้ำประปาภูเขา ของโรงเรียนแม่เงา...

ร่วมแรง : 12/20 คน
  • เหลืออีก : 22 วัน

ซ่อมแซมประปาภูเขาจากน้ำป่าทำลายให้โรงเรียนแม่เงา

น้ำป่าไหลหลากเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ได้ทำลายระบบน้ำประปาภูเขา ของโรงเรียนแม่เงา...

เป้าหมาย : 20,000 บาท
  • เหลืออีก : 22 วัน

ซ่อมแซมประปาภูเขาจากน้ำป่าทำลายให้โรงเรียนแม่เงา

น้ำป่าไหลหลากเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ได้ทำลายระบบน้ำประปาภูเขา ของโรงเรียนแม่เงา...

เป้าหมาย : 20,922 บาท
  • เหลืออีก : 22 วัน
  • ร่วมแรง : 12/20 คน

ซ่อมแซมประปาภูเขาจากน้ำป่าทำลายให้โรงเรียนแม่เงา

น้ำป่าไหลหลากเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ได้ทำลายระบบน้ำประปาภูเขา ของโรงเรียนแม่เงา...

ร่วมแรง : 12/20 คน
  • เหลืออีก : 22 วัน

ซ่อมแซมประปาภูเขาจากน้ำป่าทำลายให้โรงเรียนแม่เงา

น้ำป่าไหลหลากเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ได้ทำลายระบบน้ำประปาภูเขา ของโรงเรียนแม่เงา...

เป้าหมาย : 20,000 บาท
  • เหลืออีก : 22 วัน

โครงการที่สำเร็จแล้ว

เสียงจากผู้ให้้ / คำขอบคุณจากใจผู้รับ

ยอดบริจาคทั้งหมด

11,305,468 บาท

ยอดลงแรงทั้งหมด

3,589 คน

จิตอาสาทั้งหมด

15,558 คน

จุดที่ตั้ง

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

809 ซอยศุภนิมิต ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์: 02-022-9200 ถึง 2

โทรสาร: 02-022-9203 ถึง 5

อีเมล: info@worldvision.or.th

สมัครรับจดหมายข่าว

ไม่พลาดทุกการอัพเดต ติดตามทุกข่าวสารจากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย