ผลงาน

Naya Farm

152 view 20 / 01 / 2018

Naya Farm

 

     เราได้รับความไว้วางใจจาก นาหญ้าฟาร์ม ให้ทำเว็บไซต์สำหรับประชาสัมพันธ์ จากเดิม นาหญ้าฟาร์ม ได้ประชาสัมพันธ์ผ่าน เฟสบุ๊ค อย่างเดียว แต่ ตอนนี้มีเว็บไซต์ ส่งผลให้เกิดการสร้างความน่าเชื่อถือแก่ร้านค้า ( Official ) มากยิ่งขึ้น โดยเราได้จัดการให้สามารถแสดงผลได้ในทุกอุปกรณ์ ่

 

     ทั้งนี้ ฝากร้านอาหาร นาหญ้าฟาร์ม ซึ่งสามารถ เข้าไปติดตามได้ที่  www.naya-farm.com