เกี่ยวกับเรา

     Wewebplaza เป็นส่วนหนึ่งของ ทีมงาน Wewebplus ที่ได้พัฒนา Software ด้าน Website และให้คำปรึกษา Online Marketing เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี โดยมีผลงานการทำงานด้านเว็บไซต์และ Online Marketing แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น กระทรวงทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, บริษัทโรสมีเดีย จำกัด, บริษัทวีกรุ๊ปคาร์ จำกัด, แบรด์เลอซาช่า เป็นต้น

     Wewebplaza ยินดี เป็นผู้ช่วยดูแลด้าน "Online Marketing ตามแผนธุรกิจของคุณ" ไม่ว่าแผนระยะสั้นตาม Campaing หรือแผนระยะยาว ทางทีมฯ ก็พร้อมให้บริการ โดยแบ่งรูปแบบการให้บริการ ดังนี้

       1. "เปิดธุรกิจออนไลน์" โดยมีบริการสร้างเว็บไซต์ฟรี พร้อมค่าโฆษณาช่องทาง Online Marketing และมีบริการสร้างช่องทางโซเชียลที่คุณยังขาด สนใจรายละเอียด

       2. "เสริมช่องทางออนไลน์" โดยบริการต่างๆ เช่น จัดทำคอนเท้น ออกแบบภาพโฆษณา ภาพ Info Graphic ภาพ Cover เป็นต้น สนใจรายละเอียด

       3. "ดูแลธุรกิจออนไลน์" โดยมีบริการต่างๆ สำหรับการดูแลตามระยะเวลาตามแผนการงานของคุณ สนใจรายละเอียด

        "การเปิดตลาดด้าน Online Marketing ในปัจจุบัน ไม่จำเป็นต้องเปิดในช่องทางใด ช่องหนึ่งเท่านั้น คุณสามารถใช้ทุกช่องทางเข้าถึงลูกค้า โดยใช้จุดเด่นของแต่ละช่องทางไปพร้อมๆ กัน"

                                           

          หากคุณสนใจ หรือมีข้อสงสัยอย่างไร สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้

เพียงกด  หรือ  เราจะมีทีมงานติดต่อกลับค่ะ