Services

554 View 08 / 03 / 2018

DETAIL

 

โปรโมชั่นวันนี้


Create Line@ 3,000 บาทเท่านั้น

 

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

 

"เพิ่มยอดขายได้ทันที ด้วยการนำเสนอโปรโมชั่นให้กับลูกค้า"

 

wewebplaza ให้บริการดูแล "line@" เพิ่มยอดขายธุรกิจคุณ

 

บริการดูแล "Line@"

 

 พร้อมดีไซน์โปรโมชั่นรูปภาพและบทความให้น่าสนใจให้แก่ลูกค้า

 

 เพื่อสร้างความสนใจของลูกค้าที่มีอยู่ใน Line หรือ Line@ ปัจจุบัน
 

 รวมถึงบริการดูแล Line@ แทนคุณทั้งการลงสินค้าข่าวสารและกิจกรรม

 

รายละเอียดบริการ "Line@"

 

 สร้างบทความเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

 

 เขียนคอนเท้นต์เนื้อหาสาระที่หน้าสนใจรวมถึงข่าวสาร

 

 ออกแบบรูปภาพให้เหมาะสมกับขนาด Line@ แต่ละบริการ

 

 ให้คำแนะนำข่าวสารหรือรูปแบบกิจกรรมโปรโมชั่นแก่คุณลูกค้า

 

รูปแบบการทำโปรโมชั่น "Line@"

 

 สร้าง Broadcast Line@ บทควาทจากลูกค้า

 

 ออกแบบรูปภาพและวีดีโอให้เหมาะสมกับรูปแบบโฆษณา

 

 ส่งข้อความโปรโมชั่นและกิจกรรมถึงลูกค้าปัจจุบัน

 

 สรุปรายงานผลข้อมูลการเข้าถึง Line@ รายเดือน

 

เพื่อประโยชน์

 

 เข้าถึงผู้คนได้ง่ายและรวดเร็วโพสครั้งเดียวสามารถเข้าถึงจำนวนได้มากมาย

 

 ประชาสัมพันธ์สินค้าโดยตรงถึงลูกค้า

 

 สามารถดูรายละเอียด