ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถาม และขอรับข้อแนะนํา เพื่อการใช้งานซอฟต์แวร์อย่างถูกต้อง
แจ้งเบาะแส การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
แบบฟอร์มติดต่อ
แจ้งเบาะแสการ ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ในองค์กร
ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับ โทร 02-714-1010 หรือ WWW.BSA.ORG