ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

17 พ.ย. 2560
2251
ทำไมต้องแจ้งเบาะแสการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในองค์กรธุรกิจ

การแจ้งเบาะแสการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เป็นการ

  • สร้างสรรค์และส่งเสริมค่านิยมที่ถูกต้อง 

           การแจ้งเบาะแสการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในองค์กร คือ การแจ้งการการกระทำความผิดหรือทุจริตในองค์กร (Whistleblower) เป็นนโยบายสากลที่องค์กรต่างๆ ทั่วโลกปฏิบัติ เพื่อร่วมกัน                 ตรวจตรา ป้องกัน และแก้ไขสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ที่อาจจะสร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อผู้อื่นได้

  • ส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายเพื่อความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในสายตาชาวโลก

           การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เป็นความผิดตามกฎหมาย  การให้ข้อมูลและความช่วยเหลือแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการลดปัญหาการทำผิดกฎหมายในประเทศไทย

  • ได้รับเงินสด 250,000 บาท หรือมากกว่านั้น *   

           เป็นรางวัลส่งเสริมการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องในสังคม  ( * เงินรางวัลเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด )