ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์กระทบต่อธุรกิจ
สำหรับธุรกิจโดยทั่วไปแล้ว ซอฟต์แวร์มักจะเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญและใช้งานกันแพร่หลายมากที่สุด ซอฟต์แวร์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน แต่กระนั้นบริษัทจำนวนมากทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก กลับเลือกใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์มากกว่าจะเลือกใช้ซอฟต์แวร์แท้ ซึ่งนับเป็นการเลือกที่เสี่ยงมาก บริษัทที่ใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์เสี่ยงต่อการถูกดำเนินการทางกฎหมายในข้อหาละเมิดพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องเคารพในสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญา และอาจต้องเสียค่าปรับ ธุรกิจต้องหยุดชะงัก หรือแม้กระทั่งกรรมการของบริษัทอาจต้องถูกดำเนินคดีด้วย