เกี่ยวกับเรา

WWW.STOP.IN.TH การละเมิดลิขสิทธิ์

เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับ การดำเนินธุรกิจ ในกรณีที่องค์กรธุรกิจใช้ซอฟต์แวร์ในลักษณะที่ไม่ถูกต้องตาม สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือไลเซ่นต์ (License) รวมถึงกรณีที่องค์กรธุรกิจใช้ ซอฟต์แวร์โดยไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ เรียกโดยรวมว่า การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

การสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องนี้ ยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพราะผลสำรวจของ บีเอสเอ I พันธมิตรซอฟต์แวร์ ร่วมกับไอดีซี (IDC)
ในปี พ.ศ. 2559 พบว่าในประเทศไทยมีจำนวนของซอฟต์แวร์ ที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้ สิทธิอย่างถูกต้อง ยังมีอยู่สูงถึงร้อยละ 69 เมื่อเทียบกับอัตรา เฉลี่ยที่ร้อยละ 61 ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตัวเลขดังกล่าวส่งสัญญาณว่ามีความเป็นไปได้สูง ที่องค์กรธุรกิจที่ใช้ ซอฟต์แวร์ในประเทศไทย กำลังตกอยู่ในความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงต่อ การทำผิดกฎหมาย และความเสี่ยงต่อระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

 

การใช้ซอฟต์แวร์อย่างถูกต้องตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
กับการดำเนินธุรกิจของท่าน และเป็นการส่งเสริมธุรกิจและชีวิตดิจิทัลที่มีคุณภาพ

นอกจากนี้ องค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ยังไม่มีแนวทางด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานสากล
ควบคู่ไปกับแนวทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อื่นๆ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว