Loading...

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Center of Information and Communication Technology

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

รับสมัคร

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

20 มี.ค. 61

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

9 มี.ค. 61

รับสมัครบุคคลภายนอกดำเนินงานในส่วนราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๑ อัตรา

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส่วนประสานและกิจการพิเศษ

27 ก.พ. 61

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา สังกัดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ดังนี้ 1. กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ (1) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา 2. กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา (2) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา (3) ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา (4) ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา รับสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ https://deqp.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 5-15 มีนาคม 2561

27 ก.พ. 61

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

26 ก.พ. 61

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

23 ก.พ. 61

รายชื่อบุคคลภายนอกที่ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

รายชื่อบุคคลภายนอกที่ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

20 ก.พ. 61

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกดำเนินงานในส่วนราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

14 ก.พ. 61

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ

จำนวนทั้งหมด 57 รายการ
1 2 3 4 5 6 7 8